Mikroregion

Mikroregion Dolní Poolšaví tvoří obce Drslavice, Hradčovice, Kunovice, Podolí, Popovice a Veletiny. Součástí mikroregionu jsou také místní části Uherského Hradiště - Míkovice, Sady a Vésky ležící na pravém břehu řeky Olšavy, na němž se dochoval zbytek přirozeného neregulovaného koryta, který byl prohlášen přírodní památkou.

Krajinu mikroregionu lze rozdělit na dvě oblasti. Okolí Kunovic náleží k rovině Dolnomoravského úvalu, avšak půjdeme-li proti proudu řeky Olšavy, uvidíme zdvíhající se kopce Bílých Karpat. Oblast je typická vínem, slivovicí a slováckým folklorem. Každá obec slaví své hody, největší svátek na Slovácku, v Kunovicích pořádají každý rok Jízdu králů.

Na území Dolního poolšaví se rozkládá několik zajímavých přírodních lokalit. Přírodní památka Olšava ležící mezi obcemi Podolí a Míkovice představuje poslední zbytek přirozeného nergulovaného koryta řeky Olšavy. Lokalita je zajímavá hlavně ze zoologického hlediska. V přírodním parku Prakšická vrchovina na pravém břehu řeky Olšavy se vyskytuje kriticky ohrožená kudlanka nábožná.Přírodní rezervace Rovná hora, která leží severně od Hradčovic, je tvořena loukami a pastvinami na silně svažitých pozemcích s bohatými výskyty ohrožených druhů hmyzu, zejména motýlů. Velmi vzácný je starobylý druh mravence, ketrý je znám pouze z několika lokalit v Evropě. Přírodní památku Terasy tvoří bývalé terasovité sady ležící asi 0,5 km severovýchodně od Drslavic. Jedná se o lokalitu s bohatým výskytem teplomilných živočichů a rostlin. Konečně přírodní rezervace Vrchové - Chrástě leží necelé 2 km severovýchodně od Drslavic. Jedná se o stepní až lesostepní stráň přecházející v les, v níž žijí vzácné druhy rostlin a hmyzu.

Celá oblast je vhodná pro pěší turistiku i cykloturistiku.

František Holmes Ilík: Míkovice slovácká dědina

  

František Holmes Ilík: Slovník nářečí regionu Dolní Poolšaví

Několik tisíc nářečních slov obsahuje „Slovník nářečí obcí regionu Dolního Poolšaví“. Jeho tvůrcem je František Ilík zvaný Holmes, dnes již legendární primáš cimbálové muziky Burčáci. Ilustrace Moarch Eveno, grafická úprava a sazba Tomáš Ježek.

Autor vytvořil s několika spolupracovníky autorský kolektiv s cílem zachytit v jazykových odchylkách všechny obce někdejší kunovické farnosti, tj. Kunovice, Míkovice, Derfle. Vésky, Podolí a Popovice, které mají společné znaky lidové kultury.

Vedle vlastní slovníkové části jsou samostatné kapitoly věnovány lidovým názvům zelin, bylin, léčivých bylin a dřevin, dále nadávkám, hanlivým oslovením, pejorativům a erotickým výrazům a konečně variantám a zdrobnělinám křestních jmen.
Knížku doplnil vtipnými ilustracemi bretoňský malíř Moarch Eveno, který byl právě v Míkovicích za spoluúčasti Burčáků „pokřtěný“ na moravského Slováka.

Publikace vyšla s podporou obcí Podolí a Popovice, měst Kunovice a Uherské Hradiště, Mikroregionu Dolní Poolšaví a Nadace Děti-kultura-sport. Nakladatelství Jiří Jilík, 2011.

Kniha je k dostání v hradišťském „Íčku“, v knihkupectvích Portal a Atrium a v Rámařství na Palackého náměstí.
Je možné si ji také objednat prostřednictvím webových stránek: http://jirijilik.webnode.com/

Jiří Jilík: Olšava ví svoje