Historie knihovny

Informace o vzniku a nejstarší historii knihovny v Míkovicích se zatím nepodařilo zjistit. Po druhé světové válce zde existovala Místní lidová knihovna, kterou od 60. let minulého století metodicky řídila tehdejší Okresní lidová knihovna v Uh. Hradišti.

Od 1. 7. 1980 se Míkovice staly součástí Uherského Hradiště a knihovna se tak stala městskou pobočku Okresní knihovny. Ta byla původně v areálu bývalé školy, dnes zdravotního střediska. Jako knihovník zde tehdy působil pan Josef Konečný. V knihovně vzhledem k jejímu rozsahu a počtu návštěvníků pracoval vždy dobrovolný knihovník a byla vedena jako neprofesionální knihovna.

  V roce 1992 se knihovna musela z důvodu plánované přestavby školy na zdravotní středisko přestěhovat. Nejdříve do velmi stísněných prostor převlékárny, vedle pódia, přímo do kulturního domu. V současné době se knihovna nachází v areálu místního kulturního zařízení, v přístavku, který dříve sloužil jako kotelna. K objektu byla přistavena také rampa, pro bezbariérový vstup.

Začátkem roku 2007 byla knihovna připojena na internet a začleněna do projektu Veřejný internet. Zájemci zde mají ve výpůjčním čase (čtvrtek 17.00 - 19.00) k dispozici počítač, který je trvale připojený k internetu. Přístup na internet je zdarma, k dispozici je také tiskárna.

Fotografie staré školy, kde v minulosti sídlila i knihovna